kvinde der er vred og ked af det

Depression hænger ofte sammen med vrede

Undersøgelser viser, at især mænd har en tendens til at udtrykke vrede, når de er deprimerede. Dermed kan det være svært for andre at få øje på, at de er deprimerede.

Det kan skyldes, at mænd (typisk over en vis alder) ofte har lært at undertrykke følelser, fordi ”mænd ikke viser følelser”. Men følelser har brug for at komme til udtryk. Så når man bliver ked af det og føler sig sårbar, dækker man over det ved at vise vrede.

Mangel på vrede ved depression

Selvom vrede kan være symptom på depression, er depression meget ofte kendetegnet ved mangel på vrede.

Mangel på vrede kan skyldes, at vreden er blevet undertrykt. Man kan føle sig fanget i sin vrede, fordi man ikke kan udtrykke den, selvom man ville ønske, at man kunne vise sin vrede. Det kan føre til resignation, hvor vreden erstattes af depression.

Vrede er ikke bare vrede

En form for vrede kan være harme, der kan opleves som en blanding af skuffelse, afsky, vrede og frygt kombineret med frustration. En af mine klienter med depression fortalte, at hun havde gjort, som andre forventede af hende hele sit liv, fordi hun var bange for, at egen eller andres vrede ville være destruktiv. Men det førte til, at hun meget ofte følte sig misforstået, ikke respekteret og fuld af indestængt harme. Hendes vrede udviklede sig til resignation, bitterhed og depression.

En anden klient var på sammenbruddets rand på grund af det konstante pres, hun følte, fordi hun skulle gøre alle tilpas. Hun følte en stor harme over at sætte sig selv til side hele tiden. Men da hun ikke så nogen udvej, resignerede hun, og det førte til en depression.

Læs også om: Depression

Når vrede undertrykkes i årevis, er det ofte, fordi vi forbinder vrede med noget destruktivt. Typisk har vi erfaring med, at andre har været vrede på en måde, der var skadelig.

Vrede er en sund følelse

Vrede er hverken aggressiv opførsel eller vold. Vrede er en følelse. En følelse der er sund, fordi dens funktion er at hjælpe dig med at passe på dig selv. Aggressiv opførsel og vold er adfærd. Adfærd, der er et usundt valg i måden at håndtere vrede på.

“Vi kan ikke undgå at blive vrede, men vi kan lære at udtrykke vores vrede på en konstruktiv måde, så vi ikke skader andre.”

Hvad er din selvfortælling?

Når vi udvikler depression, kan det også handle om vores selvfortælling. Det kan være, at vi mere eller mindre bevidst opfatter os selv som svage og sårbare, som værende afhængige af andre og deres anerkendelse. Denne selvfortælling kan gøre, at vi havner i en offerrolle, hvor vi ikke får taget ansvar for os selv og får stået op for os selv. I stedet føler vi os magtesløse og opgivede. Og så er der ikke langt til en depression.

Som psykoterapeut arbejder jeg med at gå til bunds i dine følelser og afdække din selvfortælling, så du kan komme ud af din depression og udvikle en mere resilient selvfortælling.

Hvis du har et problem med for lidt vrede eller for meget vrede, hjælper jeg dig gerne. Har du mistanke om, at du har en depression, kan jeg hjælpe dig med at arbejde med de følelser, der er forbundet hermed. Følelser og især vrede, tristhed, frygt og skam spiller en central rolle i depression.

Læs mere om: Emotionsfokuseret terapi

De bedste hilsner Annette Aggerbeck, exam. psykoterapeut

Del

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort