Depression

Er du ked af det hele tiden? Eller følelseslammet? Mange depressionsramte føler sig utilstrækkelige og bebrejder sig selv. Gå ikke med det alene. Få hjælp.

Hvad er depression?

Det kan være svært at erkende, at man har en depression, ligesom det kan være svært for andre at få øje på. Det er forskelligt, hvordan en depression viser sig fra person til person. Man kan føle sig ked af det eller trist. Men man kan godt være deprimeret uden at føle sig ked af det eller trist.

For nogle depressionsramte opleves det snarere, som om følelserne helt er forsvundet. Man ved, at man burde holde af sin mand eller sine børn, men man kan intet føle. Man skræmmes over at opfatte sig selv som følelseskold og bliver selvbebrejdende. Måske kan andre for en stund hjælpe én til ikke at være så hård ved sig selv, men efter nogen tid vender selvbebrejdelserne tilbage.

Depressionen forandrer ens tanker og erindringer om fortiden. Man kan gruble over hændelser i fortiden på en pinefuld måde. Man kan opleve livslede og føle, at alting er meningsløst, og at der ikke er noget at se frem til.

Hvis man er hårdt ramt, kan man have en håbløshedsfølelse, som kan gennemtrænge alt og fratage én evnen til at kunne fungere i hverdagen.

For mange, der er ramt af depression, er morgenerne det værste tidspunkt på dagen. Man kan vågne og have svært ved at komme ud af sengen, fordi der ikke er noget at se frem til. Selv ens arbejde, som man tidligere har været glad for, giver ikke længere mening. Når andre minder én om det gode i livet, og det man plejer at holde af, tænker man, at det viser, at de ikke forstår én. Man føler sig helt alene og oplever et uudholdeligt tomrum.

Har jeg depression?

Depressioner optræder i forskellige grader, lige fra lette, moderate til svære depressioner. Hvor hårdt ramt man er af en depression hænger sammen med, hvor mange symptomer, man har, og hvor længe de har stået på. Nogle af de mest almindelige symptomer er:

  • En følelse af at være ked af det. Nogle oplever i stedet, at de ikke kan føle noget. Det, der før gav glæde, gør det ikke længere. Alt opleves ligegyldigt, meningsløst, håbløst, og man føler sig modløs.
  • Man kan føle sig udmattet både fysisk og psykisk, selvom man ikke har lavet noget særligt. Det kan virke uoverkommeligt at skulle tage sig af indkøb, madlavning og andre gøremål.
  • Man kan have en oplevelse af ikke at have noget at byde på i forhold til andre mennesker. Man kan føle sig utilstrækkelig og have lav selvtillid.
  • Selvbebrejdelse – man bebrejder sig selv, at man befinder sig i den situation, man er i. Man føler sig til besvær, og kan også plages af tanker om, at man har svigtet nogen.
  • Man kan opleve, at livet er i slowmotion – man bevæger sig langsomt og tænker langsommere. Eller man kan føle sig rastløs og så urolig indeni, at man har svært ved at forholde sig i ro og vandrer hvileløst rundt med tankemylder.
  •  Nogle har svært ved at sove, andre sover det meste af døgnet.
  • Angst og angstanfald kan have sammenhæng med depressionen.
  • Andre typiske symptomer er manglende sexlyst, vrede og irritation.

Angstanfald

Nogle gange kan man være angst, samtidig med at man er deprimeret. Man kan få angstanfald, der kommer som lyn fra en klar himmel, hvor man får heftig hjertebanken og føler sig svimmel, som om man skal besvime.

Hvis man har angst, men forsøger at undertrykke angsten gennem længere tid, kan det føre til depression. Når man bliver deprimeret, kan det være en måde, hvorpå man ubevidst forsøger at nedtone sin angst. Depression gør, at man bliver stillestående, og man bruger ikke sine ressourcer. Men når vi ikke bruger vores ressourcer, bliver angsten værre, fordi den prøver at råbe os op for at få os ud af tilstanden. Dermed kan man komme ind i en ond cirkel af depression med angstanfald. Der er ofte en glidende overgang mellem angst og depression.

Læs også om:
Angst

Behandling af depression

Undersøgelser viser, at psykoterapi er effektivt ved lette og moderate depressioner. Ofte vil samtaleterapi alene kunne være nok til at komme ud af depressionen. Selvom op imod 75% af alle, der har haft en depression, får tilbagefald, kan tilbagefald langt hen ad vejen modvirkes med psykoterapi.

I det terapeutiske rum undersøges årsagerne til depressionen. Ofte har man negative tankemønstre og et lavt selvværd, som man arbejder med i terapien. Mellem sessionerne får man opgaver med hjem, som kan hjælpe én med at omstrukturere tanker, regulere følelser og udvise selvomsorg.

Er du træt af at føle dig tung og trist? Savner du energi og overskud? Længes du efter et godt grin og noget at glædes over?

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende samtale, hvor du kan høre, om jeg er den rette psykoterapeut for dig. Jeg har speciale i at arbejde med følelser som emotionsfokuseret terapeut.

Læs også om:
Individuel terapi
Emotionsfokuseret terapi

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort