Emotionsfokuseret terapi

Jeg hjælper dig med at mærke, forstå og anerkende dine følelser, så du i stedet for at arbejde imod dine følelser kan arbejde med dem og bruge dem til at navigere efter.

Hvad er emotionsfokuseret terapi (EFT)?

Kort fortalt går emotionsfokuseret terapi ud på at forstå og forandre følelser fra at være smertefulde og hindre dig i at leve det liv, du ønsker, til at være hjælpsomme, så du kan trives og blomstre.

”Jeg føler, derfor er jeg”

Følelser er en vigtig del af vores måde at fungere på. De fortæller os om, hvordan vi har det med os selv og vores omverden – og ikke mindst: de fortæller os, hvad vi har brug for.

Når jeg stiller dig spørgsmålet: ”Hvordan har du det?” vil du søge svaret i din krop, før du kan sætte ord på en følelse. Emotioner er kropslige oplevelser, som fx at have en klump i halsen eller sommerfugle i maven. Først når du har registreret, hvad du mærker i kroppen, kan du sætte ord på, hvad du føler.

Nogle gange kan vi have gjort os erfaringer i livet, der har lært os at undertrykke vores følelser eller dække vores følelser med andre følelser for at beskytte os selv. Det kan ske mere eller mindre bevidst. Måske har vi gjort det i så mange år, at vi efterhånden har svært ved at mærke emotionerne i kroppen og vide, hvad vi føler. Og når vi ikke er i god kontakt med vores følelser, kan det være svært at vide, hvad vi har behov for. Vi oplever psykisk lidelse, når det ikke er muligt for os at opnå det, vi har brug for.

Vigtigt at kunne regulere dine følelser

Vores følelser varierer i intensitet. Nogle gange kan vi føle os så overvældede af følelser, at vi har svært ved at fungere i hverdagen. Vi kan gå i selvsving og overfortolke vores følelser, hvis vi ikke er gode til at regulere dem. Hvis vi ikke har lært at regulere vores følelser, kan vi få psykiske problemer, som vi måske håndterer ved at selvmedicinere os med alkohol, isolere os fra andre eller skabe problemer i vores relationer.

Målet med emotionsfokuseret terapi er at hjælpe dig med at mærke, anerkende og regulere dine følelser, så du kan håndtere livets krav og udfordringer, samtidig med at du kan udleve dit potentiale.

Videnskabeligt dokumenteret terapi

Emotionsfokuseret terapi har rødder i blandt andet emotionsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, kognitionsforskning, eksistentiel terapi, klientcentreret terapi og gestaltterapi.

Undersøgelser viser, at denne form for terapi er effektiv og langtidsholdbar. Det gælder blandt andet ved behandling af angst, depression og sorg.

Læs også artiklen: Emotionsfokuseret terapi (EFT)

”Du kan ikke forlade et sted, før du er ankommet”.

Ordene stammer fra grundlæggeren af emotionsfokuseret terapi Dr. Leslie Greenberg, tidligere professor i psykologi og leder af ”Psychotherapy Research Center ” på York University i Toronto, Canada.

At du ikke kan forlade et sted, før du er ankommet, betyder i terapeutisk sammenhæng, at du ikke kan gå uden om smertefulde følelser, men må gå igennem dem. Det handler altså om at turde mærke og anerkende, at du har det, som du har det. Og om at regulere og reflektere over dine følelser for at kunne danne mening og gå efter dine behov. Som EFT-terapeut er det min opgave at være din trygge rejseledsager i det, der er svært. Jeg er med dig hele vejen mod at få det godt.

Læs også om:  Individuel terapi

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort