fbpx
Blog
Styrk din selv-accept ved at skrive dialoger


Dagbogen er et særdeles velegnet redskab til at arbejde med at udvikle et sundt selvværd, fordi du her giver dig selv mulighed for at lære dig selv bedre at kende, så du forstår dig selv, hvilket jo er forudsætningen for at kunne acceptere dig selv. Stort set alle de værktøjer, du finder min bog Skriveterapi – din guide til personlig vækst kan både bruges til at øge din opmærksomhed på dig selv og styrke din accept af dig selv. Dagbogen kan lære dig at være god ved dig selv, så du både tænker og taler pænt til dig selv og behandler dig selv godt. Ved at skrive dagbog vil du kunne få øje på, at du selv må tage ansvaret for dine følelser og lade de andre om tage ansvaret for deres følelser.

Emilie har i mange år kæmpet med et lavt selvværd og har fokuseret på at få et bedre forhold til sig selv. I terapi har hun arbejdet med sit selvværd og er blevet opmærksom på, at det vil være godt for hendes selvopfattelse at erstatte sin indre kritiserende og destruktive stemme med en positiv og mere støttende stemme. Men når man ikke er vant til at tale opmuntrende og støttende til sig selv, kan det være svært at finde ordene. Derfor har Emilie i terapien reflekteret over, hvilke personer i hendes liv, der har talt støttende til hende, så hun kan lære af dem.

Emilie husker sin mormor som en meget kærlig og varm kvinde, der altid så det bedste i Emilie, og som støttede hende og accepterede hende –  uanset hvordan hun opførte sig. Ved at ’låne’ mormorens blide stemme og hendes formuleringer, sådan som Emilie husker det, kan hun lære sig selv at være mere omsorgsfuld i sin måde at tale til sig selv på og dermed få et sundere selvværd, hvor hun støtter sig selv i stedet for at kritisere sig selv.

Emilie har i den forbindelse brugt det skriveterapeutiske værktøj ’dialoger’ til at øve sig i at tale kærligt og konstruktivt til sig selv. Man kan lære meget om sig selv og støtte sig selv ved at bruge dialogen som værktøj, når man sidder og skriver dagbog. Dialogen som skriveterapeutisk værktøj er hentet fra gestaltterapien, hvor klienten støttes i at iscenesætte en samtale mellem sig selv og en konkret betydningsfuld person eller mellem dele af sig selv ved at skiftes mellem at sidde på to stole afhængigt af, hvem hun taler som. Det er ikke kun hos en psykolog eller en psykoterapeut, at man kan have glæde af at iscenesætte en dialog for at opnå klarhed og forståelse af sig selv, en situation eller et andet menneske. Det kan man også i arbejdet med sig selv i dagbogen.

Når man skriver en dialog i sin dagbog, laver man replikker som i et skuespil eller et filmmanuskript, mens man lever sig fuldstændigt ind i begge roller og forestiller sig, hvad den anden realistisk ville sige. Emilie skriver tit dialoger mellem sin indre kritiker og sin mormors støttende stemme, når hun opdager, at hun siger noget destruktivt til sig selv. Som noget nyt er hun også begyndt at tale støttende til sig selv, når hun opdager, at hun er selvkritisk. Det betyder, at hun er godt på vej til en større selvaccept og dermed et sundere selvværd.

Dialogen er, uanset hvilket emne man vælger, en vej til øget selvindsigt og en større forståelse af forholdet til os selv og vores relationer til andre. Det er et kraftfuldt værktøj, og mange mennesker har stor glæde af at bruge dialogen igen og igen, når de skriver dagbog.

Læs mere om hvordan du bruger dialoger og andre skriveterapeutiske værktøjer i min bog Skriveterapi – din guide til personlig vækst.

Hav en dejlig uge med dagbogen!

Kærligst AnnetteTilbage

Vil du have min gratis e-bog?
Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag e-bogen 10 gode råd til din dagbog

Husk at tjekke din spambakke, hvis ikke du får en bekræftelsesmail med det samme
Book tid online